Styrelse

Styrelsen för Brf. Lilla Mösseberg skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två-tre suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna skall utses till ordförande och väljas av stämman. Övriga poster fördelas inom styrelsen vid ett konstituerande möte. Samtliga uppdrag är på ett år.

Ordinarie Ledamöter
Gunnel Sundbom                               Ordförande
Carina Shane                                     Kassör
Tomas Blom                                       Sekreterare
Magnus Liden                                     Ledamot
Ann-Charlotte Elfner Ansnaes            Ledamot

Suppleanter
Brita Bohman

Tomas Nilsson

Revisor
Mark Malmström                                 Ordinarie
Måns Tillman                                      Suppleant

Valberedning
Sara Fast                                            Sammankallande
Bo Nordqvist                                       Ledamot
Jonas Pålsson                                    Ledamot