Styrelse

Styrelsen för Brf. Lilla Mösseberg skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna skall utses till ordförande och väljas av stämman. Övriga poster fördelas inom styrelsen vid ett konstituerande möte. Samtliga uppdrag är på ett år.

Ordinarie Ledamöter
Gunnel Sundbom                                Ordförande
Carina Shane                                      Kassör
Tomas Blom                                        Sekreterare
Eva Reinmuller                                    Ledamot
Bo Nordqvist                                       Ledamot

Suppleanter
Brita Bohman
Magnus Lidén

Revisor
Mark Malmström                                  Ordinarie
Vakant                                                  Suppleant

Valberedning
Joakim Grepe                                    Sammankallande
Ann-Charlotte Elfner Ansnaes           Ledamot
Sara Fast                                           Ledamot