Kontakt

BRF Lilla Mösseberg
Mössebergsvägen 32
167 43 Bromma
info@lillamosseberg.se

Ordförande:
Gunnel Sundbom
Telefon 08-25 78 00, mobil 070-316 06 04